Samen veilige daken creëren

Holland Safety Group maakt valbeveiliging voor iedereen toegankelijk

Producten: 

 • Hekwerken
 • Leeflijnsystemen
 • Ankerpunten
 • Klimvoorzieningen
 • PBM’s

Diensten:

 • RI&E
 • Inspectie
 • Onderhoud
 • Opleidingen
 • Montage

Wie zijn er verantwoordelijk?

 • De opdrachtgever (eigenaar)
 • Werkgevers en werknemer
 • Architecten, ontwerpers, bestekschrijvers
 • Adviesbureaus

Een veilig dak realiseer je samen
met de Holland Safety Group!

De meeste arbeidsongevallen gebeuren door een val van hoogte. Met de enorme toename van zonnepanelen, klimaat-installaties, groendaken en andere installaties wordt het risico op ongevallen nog groter. Daarmee wordt de urgentie om adequate maatregelen te treffen ook groter.

De Holland Safety Group heeft tot doel het aantal arbeidsongevallen te reduceren.
Wij zijn een Nederlands concern en bestaan uit een groeiend aantal zelfstandige veiligheidsbedrijven en vinden dat voorzieningen tegen valgevaar voor iedereen makkelijk en snel te verkrijgen moet zijn. Voor iedereen die zelf de veiligheidsvoorzieningen wil organiseren of aanbrengen kan daarvoor direct terecht bij onze webshops. Maar ook voor verzorging van een compleet veilig dak zijn wij er voor u.
Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs.

Waarom veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk zijn:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Aansprakelijkheidsrisico reduceren
 • Goed opdrachtgeverschap
 • Voorkomen van boetes
 • Voorkomen van imagoschade
 • Voorkomen van menselijk leed